Werk.nl Werkmap inloggen

Wil je inloggen op Werk.nl Werkmap? Gebruik dan onderstaande knop om richting het login portaal te gaan van Werk.nl.

Waarom Werk.nl Werkmap inloggen?

Werk.nl is het werk onderdeel van het UWV. Voor alle werk gerelateerde dingen binnen het UWV moet je bij Werk.nl zijn. Vroeger ging dit via het systeem van het UWV zelf, maar voor het overzicht en structuur is het systeem nu losgehaald van elkaar.

Wat kan je met Werk.nl?

Binnen de website van Werk.nl (waar je met je DigiD kunt inloggen) kun je alle zaken regelen over werk. We sommen hieronder de drie belangrijkste dingen op die je kunt doen binnen werk.nl

  • Cv Maken
  • Meer als 12800 vacatures inzien
  • Je kans op werk vergroten

Het vergroten van je kans op werk doet het UWV/Werk.nl met de volgende hulpmiddelen:

  • Trainingen
  • Sollicitatietips
  • Webinars

Mijn werkmap

Na het inloggen krijg je het kopen “Mijn werkmap”. Hier kom je op uit na het inloggen op Werk.nl. Hier kun je zelf berichten sturen naar het UWV (Werk gerelateerd), maar je ontvang hier ook berichten. Ook staan hier de taken die je nog moet vervullen. Dit kunnen bijvoorbeeld sollicitatieactiviteiten zijn, maar ook Webinars die je nog moet volgen.

Daarnaast staan er nog verschillende kopjes zoals “Tips”, waar Werk.nl je nog verschillende tips geeft over het vinden van werk, staat je CV hier en is er een onderdeel waar je de kans op werk kan vergroten.

Activiteiten doorgeven

Het systeem is ook gemaakt voor het doorgeven van activiteiten en wijzingen. Ook is het mogelijk om binnen deze website contact op te nemen met je werk adviseur.

Zo kun je daar je taken zien en deze afronden, sollicitatieactiviteiten doorgeven als je momenteel een uitkering krijgt. Ook zijn er veel vacatures te vinden op deze website.

Is Werk.nl van het UWV?

Werk.nl is onderdeel van het UWV. De website is dus van de overheid. U logt dus niet in bij een partner die samen werkt met de overheid maar bij de overheid zelf. De overheid heeft alle diensen hun eigen afdeling gegeven voor een goed overzicht.

Kun ik iemand machtigen?

Je kunt iemand machtigen om namens jou in te loggen bij Werk.nl. Dit doe je door naar de website van DigiD te gaan: machtigen.digid.nl. Hier kun je de persoon machtigen die namens jou mag inloggen op Werk.nl

De persoon die namens jou inlogt op Werk.nl doet dit met zijn eigen DigiD! Hiervoor is een tab op de login pagina met “Inloggen met machtiging”. Geef dus niemand uw gegevens van uw DigiD, deze heeft de persoon niet nodig om names u een login te maken op het platform.

Na het inloggen met eigen DigiD kan deze persoon vervolgens jouw BSN invullen om namens jou in het systeem te komen.

Kan ik inloggen met een eID?

Je kunt ook inloggen met een eID (Europees erkent Login). Op de login pagina is hier een optie voor.

Werk.nl Werkmap inloggen