Voorschot uitkering aanvragen

Voorschot uitkering aanvragen hoe is dat mogelijk? Stel je hebt een rekening te betalen die echt niet meer kan wachten. Denk aan Electra, Gas of water. Misschien wel de huur omdat je er anders uitgezet wordt. In zulke gevallen is het altijd mogelijk om een voorschot op je uitkering aan te vragen.

Per geval zal het UWV de aanvraag beoordelen en beslissen of het over gaat tot uitbetaling van het voorschot. Hierbij is het voorschot dat het UWV betaald altijd lager dan de uitkering die u gaat ontvangen.

Het aanvragen van een voorschot bij een Bijstandsuitkering / WBB is ook mogelijk bij de gemeente waar je woonachtig bent (en dus de uitkering van ontvangt).

Voorschot uitkering

Voorschot uitkering aanvragen bij UWV

De aanvraag bij het UWV kun je zelfs doen voor je de eerst uitbetaling hebt ontvangen. Het UWV behandeld iedere aanvraag apart. Om deze aanvraag te doen moet je contact opnemen via de “UWV Telefoon Werknemers”. De uitbetaling van het voorschot is te alle tijden lager dan de uitkering die je gaat ontvangen.

Daarnaast moet je er ook rekening mee houden dat door het voorschot de uitkering die je daarna gaat ontvangen een stuk lager is.

Voorschot uitkering aanvragen bij UWV

Voorschot uitkering aanvragen bijstandsuitkering

Om een voorschot te krijgen op je bijstandsuitkering moet deze al wel helemaal goedgekeurd zijn, het is niet mogelijk om al geld te ontvangen als voorschot terwijl de aanvraag nog loopt.

Het is in de meeste gevallen wel mogelijk om vanuit de gemeente tijdens het wachten op de goedkeuring om een voorschotuitkering te krijgen. Deze voorschotuitkering wordt door de meeste gemeente al betaald binnen de eerste vier weken van de aanvraag. Daarna volgt deze voorschot uitkering iedere vier weken.

Het is hierbij wel belangrijk dat u meewerkt aan het aanleveren van de gegevens die nodig zijn om je aanvraag te verwerken. Het voorschot is altijd 90% van het totale bedrag dat de gemeente later aan je toe denkt te kennen als uitkering.

Uitzonderingen recht op voorschot bijstandsuitkering

er zijn wel een aantal gevallen waardoor je geen recht hebt op een voorschot van een bijstandsuitkering van de gemeente.

  • Je hebt gegevens die de gemeente wilt hebben voor het verwerken van je aanvraag nog niet aangeleverd.
  • Je werkt niet voldoende mee met het onderzoek om je aanvraag te kunnen verwerken.
  • De gemeente heeft geen vertrouwen in dat je uitkering wordt toegewezen / heeft geen vertrouwen in dat je recht hebt op de uitkering.

Niet eens met afwijzing voorschot?

Als je het niet eens bent met de afwijzing van dit voorschot, is het niet mogelijk om beroep te maken op de afwijzing. Het enige dat wel mogelijk is, is om te schrijven naar de voorzitter van gedeputeerde staten. Deze kan namelijk onafhankelijk uitspraak doen in de zaak. Het is hierbij ook niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

WW voorschot aanvragen

Zit je in de WW en wil je een voorschot aanvragen? Bekijk dan de informatie die je nodig hebt op deze pagina. We verwijzen je met deze link door naar de website van het UWV, naar het vakje waar je de juiste informatie kunt vinden.