UWV bezwaar maken

UWV bezwaar maken hoe moet dat precies en wat zijn je rechten? Meer informatie daarover lees je op deze pagina.

Binnen hoeveel tijd moet ik bezwaar maken?

Meestal is dit binnen 6 weken na de datum van de brief met de beslissing. Bij sommige Ziektewetbeslissingen is die termijn korter, namelijk 2 weken.

Online UWV bezwaar maken

Het is mogelijk om online bezwaar te maken tegen een beslissing dat is gemaakt door het UWV. Hiervoor moet je inloggen op je Mijn UWV-account. Gebruik de volgende link om direct naar de UWV bezwaar pagina te gaan.

Tip: Stuur medische gegevens altijd via de post mee en niet online! Het kan namelijk zijn dat het UWV (indien er betrekking op is) je werkgever moet betrekken bij het bezwaar.

Mocht je geen bezwaar kunnen maken (online) is het ook mogelijk om met de post te doen.

UWV bezwaar maken per Post

Het is ook mogelijk om bezwaar te maken via de post. Het advies hierbij is wel om dit bezwaar aangetekend te versturen. Op deze manier kun je te alle tijden aantonen dat je het bezwaar op tijd hebt verzonden.

Gegevens in het bezwaar

De volgende gegevens moeten in het bezwaar vermeld staan:

  • De datum.
  • Uw naam adres en telefoonnummer.
  • Uw burgerservicenummer (BSN).
  • De woorden ‘bezwaar’ of ‘ik maak bezwaar’.
  • De beslissing waar u het niet mee eens bent.
  • De datum en het kenmerk van de brief waarin onze beslissing staat (deze staan bovenaan de brief).
  • Waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn.
  • Maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw medische situatie? Zet de medische informatie dan in een bijlage.
  • Uw handtekening.

Vergeet ook niet een kopie mee te sturen van de beslissing waar je bezwaar op maakt!

Waar stuur je de brief heen?

Je stuurt je bezwaar naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van deze afdeling staat onderaan op de beslissing. Vermeld ook het woord “Bezwaar” op de envelop die je verstuurd. Verstuur je ook medische gegevens mee meld dan op de envelop “medisch geheim”. Mocht je er niet uitkomen neem dan contact op met het UWV.

Zodra de brief is ontvangen ontvang je binnen 5 werkdagen een bericht van het UWV.

UWV bezwaar maken

Vergoeding kosten van bezwaar

In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen van het UWV voor uw bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan kosten van het reizen naar het UWV voor een hoorzitting of de kosten voor het sturen van een aangetekende brief.

Het is niet zo dat je dit altijd kunt krijgen, maar indien je dit wel zou willen meld dit dan schriftelijk of mondeling bij je bezwaar.